Επιλογή Σελίδας

Σημεία Ενδιαφέροντος

η ελια στη λεσβο

Ο διπλός αρχαίος ληνός της Γέρας Λέσβου

Στα ιδιαίτερα και σπάνια ευρήματα της κατηγορίας εντάσσεται και ο διπλός μονολιθικός ληνός αρχαίου ελαιοπιεστηρίου της ελληνιστικής εποχής (3ος – 2ος αι. π.Χ.), που βρέθηκε στην περιοχή/θέση «Μάννα» Γέρας και εκτίθεται στον εσωτερικό αύλειο χώρο του Ελαιοτριβείου-Μουσείου Βρανά (εικ. 6). Είναι κατασκευασμένος από επιχώριο ασβεστολιθικό πέτρωμα, με διαστάσεις: μέγ. σωζ. μήκος: 2 μ., πλάτος: 1 μ., πάχος: 26 εκ. Τυπολογικά, παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά ακανόνιστης ορθογωνιόσχημης βάσης συμπίεσης, η άνω επιφάνεια της οποίας είναι αδροδουλεμένη και διαμορφωμένη σε διπλό εγγεγραμμένο ληνό. Ο τελευταίος ορίζεται από διπλή κυκλοτερή αυλάκωση, η οποία πλατύνεται στο μέσο, όπου διασταυρώνεται και συγχωνεύεται σε μία. Η διάμετρος των κυκλικών επιφανειών συμπίεσης είναι 68 εκ., ενώ η μεταξύ τους απόσταση 23 εκ. Είναι προφανές ότι ο διπλός ληνός προέρχεται από οργανωμένη εγκατάσταση αρχαίου ελαιοτριβείου που λειτουργούσε στην παρακείμενη περιοχή, την ακριβή θέση της οποίας –ελλείψει ανασκαφικών δεδομένων– δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να τη γνωρίζουμε. Αυτό που μπορεί ωστόσο να πει κανείς με βεβαιότητα είναι ότι το ελαιοπιεστήριο, στο οποίο ανήκε ο ληνός, φαίνεται ότι λειτουργούσε με δύο μεγάλες και επιμήκεις ξύλινες δοκούς ορθογωνιόσχημης διατομής, δεμένες μεταξύ τους. Η μια απόληξή τους ήταν στερεωμένη και σταθερή, ενώ στην άλλη, κρεμασμένα λίθινα βάρη ασκούσαν την απαραίτητη/απαιτούμενη πίεση στους υποκείμενους σάκους που περιείχαν την ελαιοζύμη για την απορροή του ελαιολάδου. Ο συγκεκριμένος τύπος ελαιοπιεστηρίου με διπλό ληνό σχετίζεται με τις αυξημένες ανάγκες του νησιού στην παραγωγή ελαιολάδου, καθώς εξασφάλιζε την έκθλιψη μεγαλύτερης ποσότητας ελαιοπολτού σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Αποτελεί ένα σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα στον τομέα της ελαιοπαραγωγής, που αναντίρρητα είναι ενδεικτικό της ακμής της ελαιουργίας στην αιολική Λέσβο και της παράδοσής της, η οποία συνεχίστηκε αδιάλειπτα έως και τις μέρες μας.

Χάρτης

Φωτογραφίες