Επιλογή Σελίδας

Σημεία Ενδιαφέροντος

η ελια στη λεσβο

Αρχαίος ληνός στην Ερεσσό

Το 2006, στο οικόπεδο Μ. Καζάζη στην Ερεσό εντοπίστηκε και ανασκάφτηκε τρίχωρο οικοδόμημα της ελληνιστικής εποχής. Σε ορθογωνιόσχημο πλακόστρωτο δωμάτιο που αποκαλύφθηκε, ήρθε στο φως ληνός με κυκλοτερή αυλάκωση και προχοή, μαζί με μικρής διαμέτρου, βαθύ, λίθινο υπολήνιο, καθώς και ένας παρακείμενος πακτωμένος αποθηκευτικός πίθος.

Χάρτης

Φωτογραφίες