Επιλογή Σελίδας

Έκθεση :

Η Ελιά στη Λέσβο

η ελια στη λεσβο

Η Έκθεση

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΛΙΑ: Μια αναπαράσταση των διαχρονικών τεχνικών παραγωγής ελαιόλαδου στη Λέσβο, με τη χρήση τεχνολογιών Virtual Reality και Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality)», η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2022, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της ΓΓΕΤ.

Η περιοδική έκθεση για την τεχνολογία της ελιάς παρουσιάστηκε σε δύο χώρους, την αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο Σίγρι με εμβαδόν 90 τ.μ. και την αίθουσα «Περιστύλιο» του 2ου ορόφου του Ευγενιδείου Ιδρύματος με εμβαδόν 350 τ.μ.

Η Έκθεση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου έλαβε χώρα από 10 Αυγούστου 2022 έως 07 Οκτωβρίου 2022, ενώ στο Ευγενίδειο Ίδρυμα παρουσιάστηκε από 17 Οκτωβρίου 2022 έως 29 Ιανουαρίου 2023.

Η έκθεση συνδιοργανώθηκε από  το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, το  Εργαστήριο Εικόνας Ήχου & Πολιτιστικής Αναπαράστασης του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS.

Παρουσίαση

Η έκθεση ανέδειξε τον πολιτισμό της ελιάς και την τεχνολογία της επεξεργασίας της για την παραγωγή του ελαιόλαδου μέσα από μια εντυπωσιακή παρουσίαση εικόνων, εκθεμάτων, οπτικοακουστικού υλικού και ψηφιακών εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας (VR).

Πρόκειται για μια διαδραστική έκθεση μέσα από την οποία παρουσιάστηκε η ιστορία της ελιάς, η σχέση της με το τοπίο και η διαχρονική εξέλιξη των τεχνικών παραγωγής ελαιολάδου που εφαρμόστηκαν μέσα στο πέρασμα του χρόνου στο ελαιόφυτο νησί της Λέσβου.

Οι ελαιώνες αποτελούν ξεχωριστό στοιχείο του Λεσβιακού τοπίου, με μεγάλη ιστορία, υψηλή περιβαλλοντική και οικονομική σημασία, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της τοπικής παράδοσης και της ταυτότητας των κατοίκων, κατατάσσοντας την ελιά και το λάδι στα αναγνωρίσιμα στοιχεία της ταυτότητας του νησιού.

Ενότητες

Η έκθεση οργανώθηκε σε δύο ενότητες:

    • Ενότητα Α: Πολιτισμός της Ελιάς, όπου παρουσιάστηκαν πληροφορίες σε γραφιστικές επιφάνειες και αντικείμενα.
    • Ενότητα Β: Η τεχνολογία της ελιάς, όπου παρουσιάστηκαν τέσσερις διαφορετικοί μηχανισμοί παραγωγής ελαιολάδου, σε περίκλειστα περιβάλλοντα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.

Συνολικά οι θεματικές της έκθεσης ανά ενότητα είναι:

Ενότητα Α

Α0. Ταυτότητα της έκθεσης.

Α1. Το φυτό της ελιάς.

Α2. Η χημεία της ελιάς.

Α3. Η ελιά στην τέχνη.

Α4. Τοπία της ελιάς.

Α5. Η γαστρονομία της ελιάς.

Ενότητα Β

Β1. Επεξεργασία της ελιάς – Χειροκίνητο (Virtual Reality 1)

B2. Επεξεργασία της ελιάς – Ληνός/Κοχλίας (Virtual Reality 2)

Β3. Επεξεργασία της ελιάς – Ελαιόμυλος (Virtual Reality 3)

Β4. Επεξεργασία της ελιάς – Ελαιοτριβείο (Virtual Reality 4)

 

Επισκέπτες

Η έκθεση ήταν ανοικτή για το κοινό, καθώς και για σχολικές ομάδες μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  οργανώνοντας ειδικές εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες. 

Την έκθεση στη Λέσβο επισκέφθηκαν 11.084 επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.