Επιλογή Σελίδας

Αποτελέσματα

η ελια στη λεσβο

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για την εμπλεκόμενη επιχείρηση, την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα, αλλά και την οικονομία της χώρας, μέσω της ανάδειξης και της προώθησης των αυξημένων δυνατοτήτων ανάπτυξης προγραμμάτων.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου περιλαμβάνουν:

 

  • Ενίσχυση του αισθήματος ανακάλυψης των επισκεπτών/ χρηστών της εφαρμογής.
  • Προσωποποιημένη ξενάγηση.
  • Εμπλουτισμός εμπειρίας με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας.
  • Δυνατότητα onsite ξενάγησης με χρήση εικονικής πραγματικότητας.
  • Συμβολή στην προστασία του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος μέσα από την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών, αλλά  και των τοπικών φορέων  της Λέσβου.
  • Ανάπτυξη του Περιβαλλοντικού – Πολιτιστικού  Τουρισμού στη Λέσβο, αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα.

Καινοτομία

Η τεχνολογική καινοτομία των ερευνητικών αποτελεσμάτων που θα προκύψουν αναμένεται να δημιουργήσει το δυναμικό για μια νέα γενιά προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τον μουσειακό τουρισμό.

Τα συγκεκριμένα εκθέματα μπορούν να παρουσιαστούν μεμονωμένα σε οποιοδήποτε χώρο που αποτελεί σημείο πολιτιστικής ή/και τουριστικής εστίασης, όπως μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ή (αν εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση ή χορηγία από άλλες πηγές) αεροδρόμια ή λιμάνια που αποτελούν «πύλες» εισόδου επισκεπτών στη Λέσβο ή γενικότερα στην Ελλάδα, παράγοντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Η έκθεση που θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των VR εφαρμογών (installations) που θα δημιουργηθούν, θα επιφέρει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα όσον αφορά στην επισκεψιμότητα των μουσείων στα οποία θα φιλοξενηθεί (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου, Αρχαιολογικό Μουσείο, άλλα μουσεία της Λέσβου), αφού ουσιαστικά τα εκθέματα των συγκεκριμένων μουσείων και η έκθεση για τον «Πολιτισμό της Ελιάς» θα λειτουργήσουν συνεργατικά προς την κατεύθυνση της αύξησης των επισκεπτών, αλλά και της πληροφορίας που θα λαμβάνουν οι επισκέπτες/τριες.

Η ίδια έκθεση θα συμβάλει φυσικά στην πολιτιστική και τουριστική προβολή της Λέσβου και γενικότερα της Ελλάδας στο πλαίσιο του «Πολιτισμού της Ελιάς», αλλά και στην ανάδειξη και τεκμηρίωση των δυνατοτήτων ελληνικών συμπράξεων να παράγουν καινοτόμες εφαρμογές που θα είναι ανταγωνιστικές σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Φορείς και Επιχειρήσεις

Τα αποτελέσματα του έργου θα επιτρέψουν στους επιχειρηματικούς φορείς που συμμετέχουν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την απόκτηση τεχνογνωσίας και να διευρύνουν την αγορά στην οποία απευθύνονται. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου οι επιχειρηματικοί φορείς που συμμετέχουν θα αποκτήσουν την κατάλληλη τεχνογνωσία σχετική με συστήματα AR/VR προσφέροντας με αυτό τον τρόπο μια σημαντική υπεροχή ως προς την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που συμμετέχει  στο έργο θα ενισχύσει τις δράσεις διασύνδεσης με την αγορά εργασίας διαμορφώνοντας νέα πεδία έρευνας και απασχόλησης.

Το έργο θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις – φορείς να πειραματιστούν περαιτέρω με τα αποτελέσματα και να αναπτύξουν ιδέες για πιο εξατομικευμένες λύσεις οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν με τα εταιρικά προϊόντα στον τομέα της εξατομικευμένης ξενάγησης.